01. Vooraf

Open Source?

Covide is in de versie die deze Cursus-Handleiding beschrijft anno 2017 geen Open Source, maar een vanaf 2010 alleen via SaaS door de leverancier aangeboden systeem. Op SourceForge is nog wel een sterk verouderde versie terug te vinden van eind 2009. En we sluiten niet uit, dat we op enig moment een deel van de huidige versie ook weer als OpenSource wordt aangeboden.

Hosting op AMAZON AWS?

Sinds het najaar van 2015 wordt Covide door de leverancier aangeboden via het best denkbare platform: AMAZON AWS. Een ISO 27001 gecertificeerd platform, dat staat voor beschikbaarheid, veiligheid en integriteit. Het volledig flexibel ingerichte platform wordt gehost in de datacenters van AMAZON in Frankfurt (Duitsland), maar kent een failover (mocht Frankfurt om wat voor reden dan ook tijdelijk niet bereikbaar zijn) in Dublin (Ierland). Het platform wordt dag en nacht gemonitord, om de 10 minuten gebackupt en kent automatische schaling van het aantal machines al naar gelang het gebruik.

Geïntegreerd met G Suite?

Sinds 2010 is Covide volledig geïntegreerd met G Suite, het minder bekende, maar betere alternatief voor Microsoft Office. Hiermee beschikt u automatisch ook over de bijzondere meerwaarde van G Suite zelf, zoals online office applicaties, beeld vergaderen met maximaal 15 verschillende locaties tegelijkertijd en natuurlijk optimale beschikbaarheid en veiligheid van uw kostbare data ook via mobiele apparaten als telefoons en tablets. Daarnaast biedt het u ook de garantie van exit op elk moment. Bij Covide willen we u niet vasthouden tegen uw wil, maar streven we naar optimale tevredenheid van onze klanten.

Privacy en Informatiebeveiliging

Dit zijn thema’s waaraan je niet zomaar kunt voorbij gaan. Met name wanneer je de nodige informatie en communicatie over en met je klanten op slaat in je systeem, dan moet je daar de nodige voorzieningen voor treffen. Doordat onze applicatie in ISO 27001 gecertificeerde datacenters (van AMAZON en Google) zijn ondergebracht, kunnen we onze klanten blij maken met de best denkbare security, integriteit en beschikbaarheid. Daarnaast hebben we voor onze klanten ook beschikbaar een uitgebalanceerde Bewerkers – en Gebruikersovereenkomst en een uitstekend SLA. Zowel G Suite als Covide waren sinds 1 januari 2018 helemaal klaar voor de nieuwe Europese wetgeving (AVG / GDPR) op het gebied van de privacy zoals die op 25 mei 2018 in gaat.