05. Aangepast Thema

Zet de interface van Covide naar je eigen hand

De interface van Covide is anno 2015 modern van uiterlijk en voorzien van moderne techniek.

Op Youtube vind je en opgenomen Hangout over dit thema, waarin alle hieronder benoemde facetten zijn verwerkt.

De belangrijkste zaken op een rij:

  1. Eenduidigheid over de plek van de menu’s, knoppen, iconen en links
  2. Mogelijkheid om per persoon de hoofd- en submenukeuzes vast te stellen en dus al of niet te tonen.
  3. Mogelijkheid profielen aan te maken voor nieuwe gebruikers of een profiel toe te passen op bestaande gebruikers
  4. Mogelijkheid om de hoofdmenukeuzes naar persoonlijke voorkeur in de menubalk te plaatsen
  5. Mogelijkheid om de complete interface naar eigen wens en inzicht persoonlijk in te kleuren
  6. Mogelijkheid om kolommen aan of uit te zetten en om ze van positie te wisselen
  7. Mogelijkheid van blokken plaatsen en positioneren op bijvoorbeeld de desktop

Ad. 1 Eén van de belangrijkste verbeteringen. Het probleem met de vorige lay-out was eigenlijk dat van een oude bouwtekening, waar door aan- en verbouw geen eenduidigheid meer was te vinden in de plek en vormgeving van menu’s, knoppen, iconen en links.

Ad. 2 Dit kan centraal vanuit de gebruikersinstellingen, maar ook binnen elke module zelf. De functie is ook – of indien gewenst zelfs alleen – toegankelijk voor de administrator (de gebruiker met de meeste rechten binnen het systeem)

Ad. 3 Er kunnen zoveel profielen worden aangemaakt onder het menu van de gebruikersinstellingen als gewenst. Zo kunnen er individuele profielen (bijvoorbeeld voor een sales-tem-manager) worden gemaakt, maar ook afdelingsprofielen.

Ad. 4 Een veel gehoorde klacht binnen ICT is, dat mensen vaak veel te veel keuze mogelijkheden hebben. Binnen Covide kan elke menukeuze worden uitgezet, die door een bepaalde medewerker niet gebruikt gaat worden. Ook kan per medewerker met de Hoofdmenukeuzes worden geschoven. Dit kan overigens al voor het grootste deel voorbereid worden via wat benoemd werd onder Ad. 2

Ad. 5 Ook via de menu keuze ‘Gebruikersinstellingen’ kan men via ‘Aangepast thema aanmaken en bewerken’ zelfs de hele smaak van het eigen Covide kantoor voor wat betreft kleuren worden aangepast.

Ad. 6 In diverse modules kunt u zelf bepalen, welke kolommen u wel op het scherm wilt zien en welke niet. Daarnaast kunt u via eenvoudig slepen met de muis zelf de plaats van de kolommen bepalen.

Ad. 7 Op de desktop (het dashboard), de Relatiekaart en Medewerkerskaart kunnen complete blokken worden uitgezet of juist toegevoegd en … de gebruiker zelf kan ze positioneren door er letterlijk mee te schuiven met behulp van de muis.