02. Uren

Op projecten kunnen uren worden geregistreerd. Dat is voor projectmatig werkende organisaties van het grootste belang.

Wanneer dit gebeurt, zijn de op de projecten geregistreerde uren uiteraard ook beschikbaar op de diverse overzichten en daarmee ook op de Medewerkerskaart. Deze biedt in feite immers een overzicht van alle op betreffende medewerker betrekking hebbende zaken.

Op de MW-kaart zijn de volgende gedetailleerde overzichten per werknemer gerealiseerd:

1. Een actueel overzicht per werknemer gepresenteerd per project en naar gelang een periode

Een klik op het project brengt je meteen naar het project in kwestie.

Een klik op de link 'uren overzicht' brengt je op het volgende scherm:

Je ziet hier de uitwerking van de op dat project geregistreerde uren.

2. Een actueel overzicht per werknemer gepresenteerd voor een bepaalde periode

Hier gaat het ALLEEN over het totaal aantal 'uren' en de datum, waarop er voor het laatst aan dit project is gewerkt.