02. Verwijderen

Omdat 'spijt vaak na de zonde komt' hebben we bedacht, dat het slimmer is om een soort buffer te bouwen tussen actief beheer en echt verwijderen. Covide kent daarom de 'Inactieve relaties'. Daarnaast kan een BusinessCard aan meerdere relaties zijn gekoppeld. Wat dan?

Verwijderen Relaties

Een kernfunctie van Covide is die van dossiervorming. Alle communicatie, afspraken, klantcontacten, projecten etc. Worden gekoppeld aan een Relatie. Het verwijderen van een Relatie zou daarom desastreuze gevolgen kunnen hebben, wanneer later blijkt, dat er alsnog belangrijke data onder die relatie is opgeborgen. Daarom wordt een Relatie in eerste instantie ook niet verwijderd, maar op niet-actief geplaatst. Alle aan die relatie gekoppelde informatie is daarmee zonder problemen actueel beschikbaar via de lijst met inactieve relaties. Pas wanneer een relatie daar wordt verwijderd, is er geen weg meer terug. Wel een veilig idee toch?

Verwijderen BusinessCards

Wanneer je een BusinessCard vanaf de Relatiekaart verwijderd, dan is hij ook echt weg. Wanneer die BusinessCard aan meerdere Relaties is gekoppeld, verwijder je hem dus niet, maar open je hem en maak je hem los van de niet meer gewenste Relatie.