01. Relaties of BusinessCards?

Relatiekaart en businesscards

Inmiddels ben je al een heel klein beetje bekend met de relatiekaart. Je hebt voor jezelf de relatiekaart ingericht met de voor jou meest relevante module blokken.

In Covide zijn er diverse lijsten van adressen:

Schermafbeelding 2015-03-24 om 15.22.36.png

Wat is nou een Relatiekaart en wat een BusinessCard? En wat is nu het verschil?

Bij Covide maken we onderscheid tussen een Relatiekaart en de daaronder te realiseren BusinessCards.

Een Relatiekaart is in de eerste plaats bedoeld om de organisatie met wie u een relatie hebt of wilt aangaan in kaart te brengen inclusief alle daarbij behorende gegevens.

Bij het invoeren van een Relatie plaatst u dus in de eerste instantie de bij die Relatie als bedrijf / organisatie van belang zijnde gegevens.

De Relatiekaart vult zich daarna vanzelf met overige gegevens. En dan hebben we het over BusinessCards (BC's) en alle andere bij de relatie behorende data. Van e-mail en telefoonnotities toten met projecten, agenda-afspraken, support tickets etc.

Een BC is een kaart, waarop u de adresgegevens en classificaties van de contactpersonen, afdelingen of vestigingen van de betreffende Relatie (zie boven) plaatst.

Hiërarchisch is een BusinessCard dus altijd een onderdeel van de Relatiekaart. Omdat een persoon echter ook best werkzaam kan zijn bij meerdere van uw Relaties is het mogelijk een BC ook daadwerkelijk te koppelen aan meerdere Relaties. (zie de screendump als voorbeeld; hierop is een klein deel van een BC zichtbaar, waaruit blijkt dat betreffende BC is gekoppeld aan maar liefst vier Relaties in ons Adresboek. Belangrijkste voordeel hiervan is: geen dubbele en dus ook op meerdere plaatsen bij te houden gegevens)

Opdracht

Bespreek samen hoe je het adresboek gaat inrichten.

➛ Voer je bij het aanmaken van een nieuwe relatiekaart een contactpersoon in?

➛ Voer je bij de BusinessCards alle contactpersonen in?

➛ Zijn er relaties met meerdere vestigingen of vele contactpersonen? Maak gebruik van businesscard teams!

Heb je vragen of opmerkingen? Noteer ze en bespreek deze met de trainer.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Maar er is meer…