04. Relativiteit van de digitale snelweg

De digitale snelweg die het internet in feite is, levert ook vragen op. Over veiligheid en privacy bijvoorbeeld. Maar ... ook over de snelheid en beschikbaarheid van gegevens.

Omdat snelheid en dus ook traagheid een thema is, dat veel wordt genoemd in de gesprekken, hebben we deze uitgebreide paragraaf met sub-pagina's gemaakt. We willen het namelijk niet bagatelliseren, maar wel in de juiste context plaatsen.

'Snelheid' en 'traagheid' zijn op zichzelf relatieve begrippen.

Immers 'waar' dan en 'wanneer' en 'altijd of in een bepaalde situatie'? Daarnaast is het in onze praktijk zo, dat sommige mensen iets traag noemen, waar anderen juist vinden, dat Covide gezien de complexiteit van wat er allemaal wordt geboden onvoorstelbaar snel is.

Daarom hebben we het thema 'snelheid of traagheid' opgesplitst in de volgende thema's

 1. In het algemeen
  1. de snelheid van de weg naar het internet
  2. de weg via het internet
  3. de weg van het internet naar onze servers
 2. Rond mail binnen Covide
  1. openen etc.
  2. ontvangen
  3. sturen
  4. archief

Wanneer jij op de pagina's die we hierover hebben geschreven niet de antwoorden vindt op, wat jij ondervindt, dan horen we het graag rechtstreeks van jou. Want ook bij ons geldt:

Ben je tevreden?

Vertel het anderen! (zie pagina over ambities en partnership)

Heb je klachten?

Vertel het ons!

We gaan er als jouw partner alles aan doen om ook jou blij en tevreden klant te maken.