02. Samenwerken, partnership en empoweren

Ambities Covide CRM

In de achter ons liggende jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 lag de focus bij ons op vernieuwing, verbetering en uitbreiding van Covide. We wilden onze klanten een onvergelijkbaar platform aanbieden, waarmee klanten van klein tot groot kunnen ondersteunen.

Eind 2015 werd die periode afgerond met de migratie van het complete platform naar Amazon AWS vanwege de hoogst haalbare stabiliteit, beschikbaarheid en veiligheid. Bijzonder belangrijk natuurlijk voor een Virtueel Kantoor als waar de klant met Covide feitelijk over beschikt. Het enige platform wereldwijd geschikt voor een systeem als Covide met ISO 27001 certificaat.

Voor 2017 - 2020 zijn onze ambities daarom (volgorde is met opzet zo gekozen):

  1. onze klanten ontzorgen door zo snel mogelijk van dienst te zijn met een krachtige SLA
  2. zorgdragen voor AVG (afgerond op 1 januari 2018)
  3. blijven werken aan optimale performance
  4. door integratie van Marketing Automation ook aan de voorkant het systeem nog aantrekkelijker maken
  5. versterken van de partnership met klanten

We hebben er heel veel zin in en gaan er vol gas tegen aan.

Samenwerken, partnership en empoweren

Hierboven schreven we over ‘onze ambities’. Maar eigenlijk is dat onjuist, want onze belangen als leverancier en klant gaan hand in hand. Hoe beter en krachtiger Covide, hoe meer jij daar als klant meteen van profiteert.

Als klant kun je daaraan actief meedoen via het Covide-ambassadeurschap. Met een vergoeding voor elke nieuwe klant op basis van het aantal gebruikers van die nieuwe klant. Per gebruiker krijgt de ambassadeur een vergoeding van 10%.

Rekenvoorbeeld:

Als je een klant met 6 gebruikers met Business abonnement aanbrengt, krijg je ((50:10)x6=) € 30 per maand, zolang de klant en jij klant van Covide zijn. Tien van die klanten leveren je € 300 per maand op. Hierbij gaan we uit van 6 gebruikers. Worden het er minder, dan gaat jouw vergoeding omlaag, maar worden het er meer, dan gaat je vergoeding omhoog. Elke nieuwe gebruiker is altijd een jaar abonnee.

Reken maar uit hoe snel je zelf gratis van het systeem gebruik kunt maken.