01. Mail

Zie hiervoor ook deze paragraaf in het Hoofdstuk e-mail

We hebben de e-mail module in Covide natuurlijk al eerder besproken maar in het hoofdstuk e-mail. We gaan het hebben over de mail synchronisatie tussen Covide en G Suite (voorheen Google Apps).

Door de komst van de mobiele apparaten wordt het online werken nu nog makkelijker. En dat geldt uiteraard ook voor het behandelen van e-mail. Door de verregaande integratie met G Suite zal werken vanaf een andere locatie geen probleem meer zijn.

Kijk maar mee.

Selecteer in het “aan-veld” de juiste ontvanger. Als deze contactpersoon bekend is in het Covide adresboek dan zal het e-mailadres hier ook verschijnen. (zie afbeelding 1)

De verzonden e-mail zal na het verzenden -na synchronisatie- in de mailmap “verzonden items” in Covide verschijnen. En… is de mail verstuurd naar een bekende uit het Covide Adresboek? Dan zal de verzonden e-mail zelfs terug te vinden zijn in het mailarchief op de relatiekaart.

Wanneer de ontvanger niet in het Covide adresboek voorkomt of het e-mailadres is onder meerdere relatiekaarten opgeslagen, dan zal de e-mail automatisch terecht komen in de mailmap “Verzonden NA”. NA staat voor “Not Archived” (zie afbeelding 2)

Vanuit deze mailmap kun je de juiste relatie selecteren en archiveren in het mailarchief. Zie afbeelding 3.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

Is het verzendende mailadres wel bekend, dan komt de mail gekoppeld binnen aan de juiste relatie.

Afbeelding 3.