06. Facturatie

Covide CRM kent sinds 2015 een module facturatie, waarmee gefactureerd kan worden op de volgende methoden:

  1. Met concept facturen gemaakt in de module Facturatie zelf
  2. Met concept facturen gemaakt in de module Sales (offertes + verkoopfacturen)
  3. Met concept facturen gemaakt in de module Projecten (offertes + zowel in- als verkoopfacturen)

In alle gevallen is een integratie met zowel Exact Online als Twinfield mogelijk.

We gaan in alle gevallen uit van het opstellen van concept facturen (beschikbaar voor iedereen met toegang tot de factuur-, sales- en/of projectenmodule). Wanneer het concept is gemaakt, is dat terug te vinden in de lijst 'Not sent' in de Factuurmodule. Alleen gebruikers met de rechten van de Factuurmanager kunnen de factuur ook daadwerkelijk sturen. Uiteraard doen zij dat na afgesproken controles.