15. Customer Care

De instellingen voor de Customer Care module vinden veelal op andere plaatsen in het systeem plaats. (zie de pagina 'Voorbereidingen op het gebruik van de Customer Care module' en uiteraard of de Toegang en Management Permissies voor betreffende gebruiker zet geplaatst.)

Op deze plek gaat het daarom alleen nog om de menufuncties binnen het menu 'Meer': in hoeverre heeft de gebruiker ze al of niet.