14. Todo's

De instellingen voor de Todo module zijn afhankelijk van of de Toegang en Management Permissies voor betreffende gebruiker is gerealiseerd.

Op deze plek gaat het daarom alleen nog om de menufuncties binnen het menu 'Meer': in hoeverre heeft de gebruiker ze al of niet.