13. Sales

De instellingen voor de Sales module zijn afhankelijk van of de Toegang en Management Permissies voor betreffende gebruiker is gerealiseerd.

Op deze plek gaat het daarom alleen nog om de menufuncties binnen het menu 'Meer': in hoeverre heeft de gebruiker ze al of niet.

Hierboven alle beschikbare menu-items onder de button 'Meer'. Omdat er veel nieuwe functionaliteit is toegevoegd, zie je nog relatief veel Engels. Een korte verklaring is wel handig:

 1. Sales targets
 2. Zie deze pagina met de uitleg van het gebruik.
 3. Export
 4. Zie deze pagina met uitleg van het gebruik
 5. Offerte lijst
 6. Beschikbaar voor zowel de verzonden als de nog niet verzonden offertes, wanneer je gebruik maakt van de uitgebreide Sales-opties
 7. Sales fases
 8. Om de verschillende fases binnen de Sales-funnel te kunnen aanmaken en onderhouden
 9. Conversie rapport
 10. Om het conversie-rapport te kunnen realiseren. Zie betreffende pagina.
 11. Classificeer sales items
 12. Een menukeuze om in één keer aan alle bestaande sales-items een classificatie toe te kennen. Zie deze pagina
 13. Zoek template
 14. De menukeuze waarmee je opgeslagen zoek-templates binnen de Sales-module kunt bewerken of verwijderen