11. Project

De instellingen voor de Project-module zijn afhankelijk van of de Toegang en Management Permissies voor betreffende gebruiker is gerealiseerd.

Op deze plek gaat het daarom alleen nog om de menufuncties binnen het menu 'Meer': in hoeverre heeft de gebruiker ze al of niet.

In het Hoofdstuk over de Project-module is de werking van de verschillende menu-keuzes aan de orde gekomen.

Maar ... mis je daar wat? Laat het ons weten.