07. Permissies

Eigenlijk zou de naam van dit onderdeel in de gebruikersinstellingen 'Management permissies' moeten zijn. Het gaat hier namelijk alleen daarom en niet zozeer om het gebruik van een onderdeel. Daarvoor is de menukeuze 'Toegang'.

Welke management permissies kennen we eigenlijk?

Permissions / permissies

Kort door de bocht:

 1. De eerste twee beheren de gebruikersrechten kunnen zich dus ook de andere beheerdersrechten toe eigenen.
 2. De anderen beheren de module waarover de naam van de rechten gaat.
 3. Enkele rollen nog uitgelicht:
  1. secretaris rol:
   1. deze rol geeft geen beheerdersrechten of toegang tot een module, maar bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om een Sales-item aan een e-mail te koppelen.
  2. Gelimiteerde sales-manager:
   1. deze rol geeft geen toegang en beheer tot alle sales-items, maar alleen tot de sales-items van de persoon zelf en de aan hem gekoppelde medewerkers

Let op!!

In sommige bedrijven is men helemaal niet gehecht aan hiërarchie. In andere juist heel erg.

In het eerste geval kan de consequentie zijn, dat medewerkers over elkaar of de directie informatie kan verkrijgen, die absoluut ongewenst is. In het andere geval kan het management-rechten-systeem knellen als een te strak getrokken corset. Het is zaak hierover met elkaar goed na te denken.

Via de tools 'Classificaties', 'Strikte adrespermissies in de module settings', 'Toegang' en 'Gebruikersinstellingen templates' biedt Covide wat hulpmiddelen bij de uitvoering van de wensen van elke organisatie.

Het kan geen kwaad om in de voorbereiding op de implementatie hierover met de Covide consultant een uurtje te sparren. Iets dat fout is opgezet weer terugdraaien kost immers veel meer tijd en geld!