04. Campagnes

Voor alle duidelijkheid: Covide is GEEN marketing systeem. Maar door de

  1. vergaande integratie van Covide met Mautic (Marketing Automation) en
  2. de vergaande integratie van Mautic met
    1. MailChimp
    2. jouw website
  3. de vergaande koppelingen van Mautic met de verschillende sociale media

beschikt Covide wel over een ongelooflijk breed platform op dat gebied richting potentiële en bestaande relaties. (Zie ook de uitleg hierover op de pagina 'E-mailing / Nieuwsbrieven'

En ... ook Covide zelf beschikt over best redelijke mogelijkheden voor het realiseren van campagnes per e-mail of telefoon. Daarover gaat dit Hoofdstuk met de onderliggende paragrafen