03. HRM

Op Medewerkerskaart is één blok echt anders dan anderen: het blok HRM.

Dit blok verzamelt geen informatie uit de database op basis van de invoer met andere modules. De informatie in dit blok kan alleen worden ingevoerd door een HR-manager.

Een paar voorbeelden van de waarde:

 • Wanneer de geboortedatum van de medewerker is ingevoerd verschijnt daarvan een melding op het dashboard wanneer zijn of haar verjaardag nadert.
 • In veel landen is het is vereist dat een sofi-nummer is opgeslagen in de bedrijfsadministratie. Soms is een kopie van de ID van de gebruiker vereist. De HR-manager kan deze kopie veilig als PDF-bestand opslaan in de map 'files' van de werknemer.

De meeste dingen in deze module hoeven misschien niet helemaal te worden uitgelegd. Kort door de bocht biedt de module de volgende onderdelen om in te voeren:

 1. Brutoloon, overhead en - handig bij vaste inhuurkrachten - target uren per week. De ingevoerde waarden zijn in de projectmodule van belang om de marge te berekenen en verder voor in de overzichten.
 2. Welke uren worden van de medewerker op welke dag verwacht volgens de tussen werknemer en werkgever gemaakte afspraken.
 3. Vakantie:
  1. hoeveel uren heeft de medewerker per jaar?
  2. dit blok is ook de plek waar de gewenst op te nemen uren worden ingevoerd. Dit wordt in de agenda van de betreffende medewerker zichtbaar.
  3. uiteraard wordt ook bijgehouden en in dit blok getoond, hoeveel uren er daadwerkelijk zijn opgenomen.
 4. Ziekte-uren worden ingevoerd en in het overzicht is direct duidelijk, hoeveel ziekte-uren bij betreffende medewerker zijn vastgelegd.
 5. Vrije dagen: hiermee doelen we op de vaste vrije dagen in de zin van Nationale Feestdagen verplicht vrije dagen, die niet in mindering gebracht worden op de vakantietijd van betreffende medewerker
 6. De map 'files' is beschikbaar voor de HR-manager om bijvoorbeeld verslagen en andere persoonlijke documenten op te slaan. In de praktijk blijkt dit meer te gebeuren in de Google Drive.

De HRM functie op de medewerkerskaart is dus een handige tool voor HR-manager.

Schermafbeelding 2015-04-02 om 14.41.10.png
Schermafbeelding 2015-04-02 om 14.43.09.png
Schermafbeelding 2015-04-02 om 14.44.55.png

Deze functionaliteit is als gezegd uiteraard alleen beschikbaar voor de medewerker met de rechten van HR-manager.

Maandelijkse vakantie en ziekte-dagen lijst

Een overzicht per maand van opgenomen vakantie- en ziekte tijden (onder twee verschillende tabs) is te vinden onder de link 'Maandelijkse vakantielijst' onder de menukeuze 'Meer' in de module Adres.