03. Rapportage CC

In feite is het werkende systeem één grote rapportagetool van wat er op welk moment voor welke klant aan de hand is. Ook op de Relatiekaarten zijn de actuele CC's van betreffende klant terug te vinden in een eigen blok. Daar kan ook worden gebladerd door de history van de CC's van betreffende klant.

Het systeem kent daarnaast nog een eenvoudige overzichtelijke rapportage per queue en vervolgens per subcategorie.

Uiteraard worden de tijd-elementen allee gerapporteerd, wanneer die zijn ingevuld tijdens de voorbereiding.