04. Concept factuur voor de klant

We zijn er bijna, want na

  • het registreren van gemaakte uren
  • het op het project vastleggen van omzet door gebruik van 'materialen
  • het invoeren van de omzet in verband met inkoopkosten op een project

kunnen we nu de conceptfactuur voor de klant daadwerkelijk opstellen aan de hand van de ingevoerde zaken. We spreken van CONCEPTfactuur, omdat we in de facturatie onderscheid hebben gemaakt tussen het maken van conceptfacturen en het controleren en daadwerkelijk verzenden van de facturen.

Het daadwerkelijk controleren en verzenden is dus in die module beschreven. Op deze pagina gaat het ons om het aanmaken van conceptfacturen in de Projectenmodule, waarna ze als concept worden opgenomen in de lijst van nog niet gestuurde facturen in de factuurmodule.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 0: Hoe ziet onze test-demo projectkaart er uit na de handelingen, die we tot dusver hebben gedaan?

Zoals je ziet, ziet de inkomsten-kosten-kaart van het project er nog niet best uit. Logisch, waant de inkomstenkant wordt pas gevuld nadat de Verkoopfacturen richting de klant in concept klaar staan.

Stap 1: Verzamelen van te factureren gegevens

Voor het gemak selecteren we alle factuurregels. Dus alle uren, alle overige inkomsten en alle speciaal voor dit project ingekochte zaken + de marge. Je ziet ze hierboven in de drie verschillende blokken van de Projectkaart. Omdat in het blok van de geregistreerde uren alle regels dezelfde activiteit hebben, zullen deze op de factuur geconsolideerd terechtkomen.

Nadat we alle te factureren regels hebben geselecteerd, hoeven we alleen nog op de groene button 'Factuur aanmaken' te klikken om naar de volgende stap te gaan in de wizard.

Stap 2: Het opstellen van de conceptfactuur in de layout te komen

De onderstaande schermen komen je inmiddels ongetwijfeld vertrouwd voor. Je bent dezelfde schermen in wizard bij de projectinkopen ook al diverse keren tegengekomen bij het maken van een Offerte aanvraag (richting leverancier(s)), Offerte (richting klant) en Opdracht (richting leverancier).

Deel 1 ....

... deel 2 ...

... en tenslotte deel 3:

Zodat de factuur er in Preview zo uitziet:

Zodra de factuur in concept is gemaakt ziet de projectkaart er als volgt uit:

Nu wordt duidelijk, dat er gelukkig een aardige winst is gemaakt op het project, wanneer de factuur verzonden en betaald is.

Vóórdat de factuur verzonden kan worden door de Factuur manager, moet deze door deze functionaris worden gecontroleerd. Zowel de controle ls het daadwerkelijke verzenden vindt plaats in de Factuurmodule.