01. Invoeren uren

Wanneer de voorbereidingen goed zijn getroffen, is het registreren van uren heel eenvoudig.

Of je dat nu doet rechtstreeks vanaf de Projectmodule:

of vanuit de agenda:

Stap 1: Maak een afspraak in je agenda

Wanneer je het vinkje voor 'Register time' plaatst bij het aanmaken van de afspraak, wordt de tijd meteen op het project geregistreerd. Dat is dus wel handig als je zekere weet, dat je op dat moment ook daadwerkelijk hebt gedaan wat je registreert. Vaak zal je echter in je agenda iets plannen, wat je vervolgens later (nadat je het ook daadwerkelijk hebt gedaan) vastlegt als gedaan. Dan zet je het vinkje dus niet.

Stap 2: Selecteer de relatie

In Covide CRM koppel je je agenda afspraken altijd eerst aan een relatie. Daarmee zorg je ervoor, dat de afspraak automatisch na het opslaan verschijnt op zowel de Medewerkerskaart als de Relatiekaart. En .... je zorgt er meteen voor, dat de bij die relatie horende projecten alvast voor je worden gefilterd, wanneer je ook het project wilt koppelen. En dat wil je natuurlijk, omdat je daarop later de uren wilt registreren.

Stap 3: selecteer het project

Wanneer de relatie reeds was geselecteerd, is het kiezen van het juiste project een stuk eenvoudiger.

Stap 4: Beginnen met het vastleggen van de uren

Wanneer het moment van urenregistratie daadwerkelijk is aangebroken, hoef je alleen nog maar in je agenda op het betreffende project te klikken. Je ziet dan in de afspraak een grote groene button 'Registreer uren'. Die button zie echt alleen, nadat de te registreren tijd in elk geval is aangebroken. Dus voor de starttijd zul je de groene knop niet zien.

Stap 5: Het daadwerkelijk registreren van de uren

Zoals je ziet, is dit scherm vrijwel gelijk aan het eerste scherm op deze pagina, waar we de tijd vastlegden rechtstreeks vanaf het project. Het enige verschil is het vinkje 'Agenda bijwerken'. Wanneer je dat aan laat staan, kan je de uren in je agenda niet meer wijzigen. Dat kan overigens nog wel vanaf de projectenmodule.

Geen stap, maar als 'bewijs' van wat we hier vlak boven schreven.

En tenslotte hier een schermafdruk van hoe geregistreerde uren op de projectkaart komen:

De 'inkoop'-kosten komt van de Medewerkerskaart en dus is de marge (verkoop)prijs minus 'Inkoop'. Je ziet deze 'Inkoop'kosten terugkomen in de Inkomsten-kosten-kaart op elk project.

Je ziet behalve de logische kolommen achteraan ook de mogelijkheid van wijzigen (potlood icoon) en verwijderen. De vink mogelijkheid helemaal achteraan is, omdat je per regel kan besluiten om die regel al of niet mee te nemen op een verkoopfactuur. Als je een regel niet meeneemt, drukt hij dus wel op de kosten, maar ga je hem (nog) niet meenemen in de omzet.