03. Factureren vanaf een project

Sinds de zomer van 2015 kent Covide CRM de mogelijkheid om vanuit het systeem facturen te maken. Dit gaat op dezelfde manier als vanaf de Sales-module:

    1. Vink binnen het project aan, wat je wilt factureren
    2. Klik op ‘Create Invoice’ (Vertaling volgt)
    3. Je komt nu in de Factuurmodule terecht

Bedenk wel, dat je hierbij een concept factuur aanmaakt, die gecontroleerd, eventueel gecorrigeerd en/of verrijkt en verzonden dient te worden door iemand met rechten als Factuurmanager.

In de hieronder opgenomen pagina's hebben we de hele flow van facturatie van een project in stappen met schermafbeeldingen opgenomen.