03. Inkoopregels invoeren

Als je bijvoorbeeld een specialist inhuurt op een (onderdeel van een) project of iets moet inkopen om je klant te kunnen leveren, dan zijn daar anders dan hiervoor bij 'uurtarieven' en 'artikelen op voorraad' wel directe kosten en dus ook marges te berekenen. Om dit onderdeel van het proces zo handig mogelijk te maken, hebben we een prachtige workflow gemaakt, die je gaat tegenkomen bij het daadwerkelijk boeken op een project.

Hier beperken we ons tot het invoeren van de 'inkoopregels':

Je geeft een verkorte naam op, een gemiddelde prijs en eventueel één of meerdere omschrijvingsregels. De prijs en de omschrijvingsregels kan je tijdens het boeken aanpassen.

Een overzicht van een communicatiebedrijf zou er zo uit kunnen zien:

En zoals overal in Covide CRM kan je via het potlood icoon meteen aanpassingen maken.