02. Invoeren materialen op voorraad

Naast de activiteiten zijn er ook andere projectkosten die je kunt registreren. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een beamer, vergaderzaal etc. Deze kosten leg je vast via de menukeuze“overige projectkosten” onder de knop “meer”...

De 'Sales' prijs die je hier invoert, is de prijs die je gemiddeld aan je klanten vraagt. De kostprijs is de prijs die je intern hebt vastgelegd. In feite gaat het hier om de opname van de soms moeilijk in te schatten calculatie van de afschrijvingskosten van een artikel, dat je binnen de organisatie beschikbaar hebt. Daarbij kan je intern de afspraak maken, dat je de kostprijs (en dus ook de verkoopprijs) per uur, per dagdeel of per dag opneemt.

Het gaat hier dus om gebruiksartikelen en niet om activiteiten verricht door vaste, danwel tijdelijke medewerkers en ook niet om speciaal voor het betreffende project ingekochte zaken.

Vul deze extra 'artikelen' verder in en vergeet niet te noteren, hoeveel je er - wanneer er niets in gebruik is - van 'op voorraad' hebt. Bij het plannen van activiteiten wil je immers kunnen zien of een bepaald 'artikel' wel beschikbaar is? In de afbeelding hierboven zien we bijvoorbeeld, dat we één beamer hebben, die 3 x is ingepland. Via een klik op de groene knop kan je de periode filteren, waarin jij gebruik zou willen maken van de artikelen. In het overzicht zie je dat meteen. Met mouse-hoover kan je zelfs tot op de minuut zien op welke dag een bepaald artikel is ingepland en door wie. Het inplannen van een artikel gebeurt via een Todo en daar is een beveiliging ingebouwd, zodat een bepaald artikel nooit tegelijk kan worden ingepland.

Heb je opmerkingen of vragen noteer ze!

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Goed gedaan!