02. Voorbereidingen

Activiteiten, gebruiks'artikelen' en voor een project speciaal ingekochte zaken

Projectmatig werken betekent ook een goede voorbereiding. Je wilt de te factureren omzet kunnen plannen en registreren. Daarnaast heeft elk project heeft een eigen 'opbrengsten en kosten kaart'. Voor de rapportage is het tevens van belang, dat je weet, wat de 'kostprijs' is, zodat in de rapportage de marge kan worden opgenomen.

Zowel voor het plannen als registreren als de rapportage is het van doorslaggevend belang, dat activiteiten (uurtarieven medewerkers), gebruik van 'artikelen' en speciaal ingekochte projectzaken eenduidig worden ingevoerd, zodat ze kunnen worden ge'pikt' en niet steeds hoeven te worden ingevoerd.