03. Rechten en Sales

De rechtenstructuur in de Sales module, door het gebruik van verschillende rollen.

Het op deze pagina beschrevene geldt zowel voor de eenvoudige als de uitgebreide optie. Een aantal zaken uit de uitgebreide optie ziet u echter op deze pagina en dus ook in het filmpje niet terug.

  1. geen rechten op wat dan ook binnen sales
  2. rechten als Secretaris: u kunt een sales-item zonder het verder te kunnen inzien wel koppelen aan bijvoorbeeld een e-mail
  3. rechten als Sales'men' of verkoper: u kunt salesitems aanmaken en uw eigen items ook in overzichten op het scherm en via de widget op de homepage tonen
  4. rechten als gelimiteerde Salesmanager: boven op de rechten van de Sales'man' kunt u ook de salesitems en overzichten inzien en wijzigen van de salesmensen, die binnen het door u te managen team vallen
  5. rechten als globale Salesmanager: boven op de rechten van de gelimiteerde Salesmanager kunt u ook items, overzichten, targets en funnel realiseren, inzien en wijzigen van het salessysteem, de salesmensen en alle andere salesmanagers
  6. rechten als globale Salesmanager vermeerderd met rechten als Gebruikersmanager of Administrator: u kunt bovenop de rechten van de globale Salesmanager ook nieuwe medewerkers toevoegen.

Behalve het toekennen van de juiste rollen aan de juiste mensen moet ook het salessysteem zelf ingericht worden met een Funnel en met Targets per Sales'man'.

Het inrichten van de funnel krijgt voor elke organisatie een firm-eigen kleur en inhoud. Belangrijk is vooral, dat de Funnel zorgt voor eenduidigheid en standaardisatie binnen uw organisatie in plaats van subjectieve en dus voor meting niet geschikte gegevens.

Bij het invoeren van de targets is van belang, dat

  1. vooraf duidelijke afspraken over hoe men met die targets om moet gaan. Targets kunnen leiden tot ongewenst gedrag, waardoor ze hun nut verliezen
  2. vooraf duidelijk moet zijn bij een ieder, dat zijn of haar bijdrage betrouwbaar moet zijn om meetbare gegevens te realiseren