06. Conversie rapport

Het conversierapport vind je als enige rapportage binnen de Sales-module NIET terug in een tabblad onder 'Algemene informatie' maar via 'Meer' > 'Conversie rapport

Standaard is de periode geselecteerd vanaf 1 januari van het lopende jaar. Je kan die selectie aanpassen via de filters naar

  • elke gewenste periode reeks
  • een bepaalde gebruiker of enkele gebruikers
  • een bepaalde relatie

Heb je het filter toegepast, dan krijg je in eerste instantie een scherm als dit:

Zodra een item in het Opdrachtblok van Sales wordt opgenomen, krijgt het daar ook een datum. Wanneer die regel met datum wordt opgeslagen, is de conversie een feit en wordt het item opgenomen in de rapportage.

Met een klik op 'more in het bovenstaande plaatje krijg je vervolgens per in het overzicht meegenomen Sales-items te zien hoeveel dagen er zaten tussen het aanmaken va het sales-item en het afronden.