05. Sales

Voorafgaand aan Sales ....

Om vervuiling van de centrale adreslijst binnen jouw Covide te voorkomen willen we potentiële klanten pas opnemen, wanneer er sprake is van een gekwalificeerde lead. Dus ...

  • Bestaande klanten worden ALTIJD actief onderhouden via Covide.
  • Potentiële klanten komen in het systeem, zodra ze zichzelf hebben gekwalificeerd als 'sales ready lead'. Voordien volgen we hen bij voorkeur via met Covide geïntegreerde Marketing Automation (zie betreffend hoofdstuk)

Onderstaand plaatje afkomstig van https://callmonkey.nl/lead-management/suspect-prospect-lead-klant/ laat zien waar wat ons betreft de grens ligt voor (automatische) opname in Covide.

Leadgeneratie: Suspect, prospect, lead en klant

"Eén van de meest essentiële onderdelen binnen lead management is de ROI (Return On Investment). Marketing moet de herkomst (bron) van elke lead vastleggen en Sales de uiteindelijke eindstatus (order of verloren), inclusief de orderwaarde."

Ingewikkeld? Valt wel mee hoor. Het is vooral een kwestie van aan de slag gaan met Marketing en .... Sales.

En nu .... daadwerkelijke Sales dus ...

In sommige CRM-systemen staat CRM gelijk aan Sales. Binnen Covide is Sales natuurlijk ook een heel belangrijke module, maar het 'is gelijk teken' kennen we absoluut niet.

De Sales module in Covide biedt veel meer dan dit filmpje: de salesmodule in Covide laat zien. Dat heeft alles te maken met het feit, dat er sinds juli 2015 - dus nadat het filmpje werd gemaakt - een complete redesign van deze module heeft plaatsgehad, waardoor er meer logica is en veel meer mogelijkheden zijn ontstaan.

Het bekijken van het genoemde filmpje is echter wel heel nuttig, omdat je daarmee alvast een introductie / beeld hebt van zowel Sales als Customer Care.

De Sales module bestaat onder de in elke module aanwezige zoek- en filterfunctionaliteit eigenlijk uit twee delen:

  1. Het rapportage blok met tabbladen, dat we onder de naam 'Algemene informatie' bovenaan hebben geplaatst
  2. Het blok daaronder met alle sales items in kleinere blokken per salesman of -vrouw, waarin je zelf de kolommen kunt aan- of uitzetten en waarin je ook de wijzigingen meteen doorvoert

We zullen ze in omgekeerde volgorde behandelen, omdat er uiteraard data moet zijn, voordat je kan gaan rapporteren.