02. Rond mail sturen

Voor het sturen van de e-mail maken we standaard gebruik van de Google mailserver. We wijken daar alleen vanaf bij het sturen van e-mailings / Nieuwsbrieven. Die gaan via een speciaal daarvoor bestemde mailserver van AMAZON, waar het Covide platform wordt gehost.

Bij het sturen van e-mail maken we gebruik van een Action Queue, waardoor er optimale controle is op het feit dat de mail wel daadwerkelijk wordt verzonden, voordat deze als verzonden mag worden beschouwd.

Als een extra controle kan je altijd - nadat de mail bij Covide uit de Outbox is verdwenen - bij Google in de folder 'Verzonden' kijken. Als de mail daar correct staat, is hij zeker weten ook correct aangeboden bij de mailserver van de geadresseerde. Of hij ook in de Inbox van de geadresseerde wordt afgeleverd, kunnen wij vervolgens niet monitoren, maar wanneer je je houdt aan de nettiquette, heb jij daar tenminste alles aan gedaan.