08. E-mailing / Nieuwsbrief

LET OP:

Als gebruiker van het betaalde Covide-platform kun je zonder meerkosten gebruik maken van een eenvoudige Nieuwsbrief-functionaliteit.

Noodzakelijk:

Hiervoor is het noodzakelijk, dat het e-mailadres dat je wilt gaan gebruiken voor dit doel geautoriseerd wordt op onze Nieuwsbrief mailservers. Je kan dat kosteloos aanvragen via support@covide.nl. Het is daarna binnen 1 werkdag gerealiseerd.

Wanneer een e-mailadres NIET is geautoriseerd zullen nieuwsbrieven NIET worden verzonden!

Voorwaarde:

De enige voorwaarde die we stellen, is dat je ervoor zorgt, dat je een goed beleid hanteert voor bounces (mailtjes die je als onbezorgbaar teruggemaild krijgt). Permanente bounces zorgen er namelijk voor dat de door ons voor dit deel van het systeem gebruikte mailservers op een zogenaamde blacklist terecht kunnen gaan komen. Dat zou meteen schade berokkenen aan het systeem ook voor de andere klanten. Als dat gebeurt, rest ons maar één ding: jou het gebruik van het Nieuwsbriefsysteem weer ontzeggen. Dat willen we geen van beide.

De begrippen e-mailing en Nieuwsbrief zijn verwarrend, maar we kennen geen betere. We bedoelen ermee, dat je in één keer een e-mail stuurt aan een in principe niet beperkte dus eventueel zelfs heel grote groep ontvangers, zonder dat deze als SPAM door ontvangers wordt ervaren.

Toch krijgen we nog geregeld de vraag: "Waarom doen jullie zo moeilijk? Gewoon jezelf in het Aan-veld zetten en alle ontvangers in het BCC-veld! Toch?"

Niet dus, want

  1. de ontvanger ziet meteen, dat de mail niet (alleen) voor hem bedoeld is, want hun mailadres staat niet in het 'AAN-veld'
  2. de verzendende mailserver loopt een enorm risico op een of meerdere Blacklists terecht te komen
  3. de ontvangende mailserver zal de mail vrijwel zeker als SPAM beoordelen

Als je graag wilt dat je mail serieus genomen gaat worden, of zelfs überhaupt de geadresseerde bereikt, dan pas je die vroeger gebruikelijke techniek nooit meer toe.

Covide's alternatief voor marketing doeleinden naar potentiële klanten

Om vervuiling te voorkomen willen we potentiële klanten pas in onze centrale CRM adreslijst, wanneer de potential de grens naar gekwalificeerde lead is overgestoken. (Zie voor meer informatie hierover de hoofdstukken 'Marketing automation' en 'Sales'.)

De interne Covide-oplossing voor e-mailings / Nieuwsbrieven is dus NIET bedoeld richting potentiële klanten. Gebruik voor e-mailings richting potentials systemen als MailChimp, natuurlijk het best in combinatie met het met Covide geïntegreerde marketing automation systeem Mautic, zodat de potential automatisch in Covide terecht komt, als hij een gekwalificeerde lead wordt.

Opmerking: Sommige klanten importeren wel lijsten met potentials. Zij gebruiken Covide namelijk ook voor heel actieve belcampagnes. Maar zolang een potential nog niet een gekwalificeerde lead is, willen we hem/haar dus eigenlijk niet in het systeem om hen te mailen.

Nogmaals: Covide is een CRM-systeem gericht op communicatie met klanten. De interne Covide-oplossing voor e-mailings / Nieuwsbrieven is dus NIET bedoeld richting potentiële klanten.

Covide's alternatief voor mail aan uw bestaande klanten

Wanneer je voor het sturen van een e-mailing / Nieuwsbrief gebruik maakt van de speciale functie die Covide ook al in het Budget abonnement aanbiedt, dan

  1. zien de ontvangers alleen hun eigen mailadres in het 'AAN-veld'
  2. worden de mailtjes automatisch groepsgewijs - maar niet in één keer - aan de speciaal hiervoor bedoelde mailserver van AMAZON aangeboden ter verzending
  3. zal de ontvangende mailserver uw e-mail normaal gesproken niet als SPAM zien

Normaal gaan de mailtjes via de Google mailserver. Google biedt echter niet de service, die we hiervoor nodig hebben. AMAZON biedt deze service wel. Het betekent wel, dat de beheerder van uw internetdomein een aanpassing moet maken in de zogenaamde DNS. Onze supportdesk helpt hen daar graag bij met raad en daad.

We sluiten deze inleiding af met het tonen van een Youtube filmpje van 6 minuten, dat het hele proces laat zien van voorbereiding tot en met het uitlezen van de statistieken, wie uw e-mail hebben gelezen inclusief hun clicks en de mogelijkheid op basis van die clicks nieuwe classificaties te maken en koppelen voor vervolgactie.

In de subpagina's nemen we het hele proces in stappen met je door hoor.

Maar let op!

Helemaal waterdicht zal een verzendend systeem nooit kunnen zijn, omdat sommige bedrijven hun ontvangende mailserver zo dicht hebben getimmerd, dat ze met Whitelisten werken. Dit betekent, dat alleen die mail de geadresseerde bereikt, waarvan de afzender via een lijst is toegestaan om e-mail te verzenden aan de geadresseerde. Sommige ontvangers gaan zelfs nog verder en hebben inmiddels oplossingen bedacht, die niet in overeenstemming met de internationale regels.

Alles om de Tsunami aan binnenkomende e-mail in te dammen.