06. Mail automatisch filteren naar een ander map

Er zijn meerdere redenen te bedenken, waarom je niet alle e-mail - ook al is het geen SPAM - in je Inbox zou willen. We noemen we een paar:

  1. Je krijgt geregeld (dagelijks??) mail van een afzender, die graag in een aparte map wilt, omdat je er je Inbox niet mee wilt verstoren.
  2. Je krijgt mail op een mailadres, dat een alias is van het jouwe, maar waarvan je het dagelijks gebruik zowel inkomend als uitgaand gestructureerd deelt met één of meerdere collega's.

Wat de reden ook is: Covide biedt je de mogelijkheid om automatisch naar een door jezelf te bepalen map te filteren. Bedenk nog wel even heel goed, dat je dit niet als een alibi gebruikt om toch weer veel mapjes voor jezelf te maken aan de linkerkant. (zie de zeer belangrijke paragraaf 'Archiveren van e-mail') Deze filterfunctie is bedoeld om de efficiency te bevorderen, niet om weer in oude valkuilen te vallen.

Bekijk dit filmpje en je ziet, hoe eenvoudig dit instellen van een filter werkt:

Stap voor stap

Om zo'n filter in te stellen klik je dus in de e-mailmodule op 'Meer' en daarna op 'E-mail filters'. Je komt dan in onderstaand scherm:

Klik nu op 'Filter aanmaken' en vul het veld in, waarop je wilt filteren:

Kies vervolgens de map, waar je deze betreffende mail automatisch naar toe wilt filteren en klik op de oranje button 'Filter aanmaken'.

In samenhang met de mogelijkheden van de 'Voorgedefinieerde inhoud' kunnen teams hun uitgaande mail goed organiseren.

In samenhang met de functie 'Een e-mailmap delen' kan het automatisch filteren bijvoorbeeld Sales- en Supportteams helpen om inkomende mail in goede samenwerking effectief te organiseren.