13. Sales

De instellingen voor de Sales module zijn afhankelijk van of de Toegang en Management Permissies voor betreffende gebruiker is gerealiseerd.
Op deze plek gaat het daarom alleen nog om de menufuncties binnen het menu 'Meer': in hoeverre heeft de gebruiker ze al of niet.


Hierboven alle beschikbare menu-items onder de button 'Meer'. Omdat er veel nieuwe functionaliteit is toegevoegd, zie je nog relatief veel Engels. Een korte verklaring is wel handig:
 1. Sales targets
  Zie deze pagina met de uitleg van het gebruik.
 2. Export
  Zie deze pagina met uitleg van het gebruik
 3. Offerte lijst
  Beschikbaar voor zowel de verzonden als de nog niet verzonden offertes, wanneer je gebruik maakt van de uitgebreide Sales-opties
 4. Sales fases
  Om de verschillende fases binnen de Sales-funnel te kunnen aanmaken en onderhouden
 5. Conversie rapport
  Om het conversie-rapport te kunnen realiseren. Zie betreffende pagina.
 6. Classificeer sales items
  Een menukeuze om in één keer aan alle bestaande sales-items een classificatie toe te kennen. Zie deze pagina
 7. Zoek template
  De menukeuze waarmee je opgeslagen zoek-templates binnen de Sales-module kunt bewerken of verwijderen
Comments